Bartels Diessen vleeskuikenstallen

Voor de familie Bartels hebben wij drie stuks vleeskuikenstallen gebouwd, gezamenlijk voor 135.000 stuks vleeskuikens. Deze stallen zijn naadloos geïsoleerd met poly-isocyanuraat schuim (P.I.R.) in buitenmuren en dak. In de vloer is een koudebrug onderbreking in prefab buitenwanden voorzien.
Voor de ventilatie hebben wij Tulderhof ventielen voorzien. De stallen worden geventileerd met eindwandventilatie. De uitgaande lucht verlaat de stal via een centrale uitblaasbak door het dak van de stal.
Deze drie stallen staan 60 minuten brandwerend met elkaar in verbinding.