Bartels vleeskuikenstallen

Voor de familie Bartels hebben wij drie stuks vleeskuikenstallen gebouwd, gezamenlijk voor 135.000 stuks vleeskuikens. Deze stallen zijn naadloos geïsoleerd met poly-isocyanuraat schuim (P.I.R.) in buitenmuren en dak. In de vloer is een koudebrug onderbreking in prefab buitenwanden voorzien.
Voor de ventilatie hebben wij Tulderhof ventielen voorzien. De stallen worden geventileerd met eindwandventilatie. De uitgaande lucht verlaat de stal via een centrale uitblaasbak door het dak van de stal.
Deze drie stallen staan 60 minuten brandwerend met elkaar in verbinding.

In 2019 hebben wij deze drie stallen met 50 meter verlengt. We hebben de poeren en staalconstructie per stal klaar gemaakt. direct na het laden van de kippen de eindgevel verzet, wanden, dak, vloer en dakisolatie voorzien. Installateur de ruimte gegeven terwijl wij buiten afwerken en direct de stal weer vol leggen met de nieuwe ronde mee.